top of page

作家簡介

 

JYgui

白天為Web & Graphic Designer

晚上喜歡畫畫、做動畫和寫魔法故事

對魔法有強烈興趣

是個小毒男,熱愛動漫和遊戲

 

 

​玻璃樹文化有限公司          地址:觀塘巧明街116-118號萬年工業大廈13樓A09室          電話:2612 2748           傳真:3705 2710           © 2015 by Glastree Press Limited.
bottom of page